Strona główna
O firmie
Kontakt
Lokalizacja
Galeria
Stacja kontroli pojazdów
Oœrodek szkolenia
Winietki
Sklep
Ubezpieczenia
 O firmie

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY (PZM)
powstał 30 stycznia 1950

PZM jest związkiem klubów sportowych i turystycznych: automobilklubów, innych klubów samochodowych, klubów i sekcji motocyklowych, żużlowych i kartingowych.

Podstawowymi celami działalności PZM, określonymi w statucie są:

 • krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej,
 • współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,
 • rozwój masowego i wyczynowego sportu: samochodowego, motocyklowego, kartingowego i żużlowego,
 • rozwój krajowej i zagranicznej turystyki samochodowej.


PZM reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach:
 • O Federation Internationale de 'Automobile - FIA (Międzynarodowa Federacja Samochodowa),
 • O Federation Internationale Motocycliste - FIM (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa),
 • Alliance Internationale de Tourisme - AIT (Międzynarodowe Zrzeszenie Turystyczne),
 • O Federation Internationale de Camping et de Caravaning - FICC (Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu),
 • O Federation Internationale des Experts en Automobile - FIEA (Międzynarodowa Federacja Rzeczoznawców Samochodowych)


Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego mieści się w WARSZAWIE przy ul. Kazimierzowskiej 66

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o. w Katowicach ulica Łabędzia 6 razem z innymi oddziałami na terenie całego kraju prowadzi działalność gospodarczą, która przynosi dochody będąc jednocześnie odpłatną formą realizacji zadań statutowych.

Postawowe kierunki w zakresie działalności gospodarczej PZM to:
 • szkolenie kierowców,
 • obsługa i naprawa pojazdów,
 • dystrybucja i sprzedaż części i akcesoriów samochodowych,
 • sprzedaż paliw, prowadzenie własnych moteli i parkingów itp

Strona główna   O firmie   Kontakt   Lokalizacja   Galeria